Pressackrediteringen för Nordiska Rådets Session 2019 är stängd. Vid frågor kontakta matlin@norden.org

The press accreditation for The Nordic Council's Session 2019 is closed. In regards of questions please contact matlin@norden.org